HR-tech

HR-tech, eller human resources technology, refererar till teknologiska verktyg och lösningar som används för att effektivisera och förbättra HR-processer och arbetsflöden. Det kan inkludera allt från rekryterings- och anställningsverktyg till lönehanteringssystem och programvaror för medarbetarutveckling.

Söker du system till ditt företag:


Mer om HR-tech

HR-tech används för att automatisera uppgifter och processer som tidigare var manuella eller tidskrävande, vilket kan spara tid och resurser för HR-teamet samtidigt som det kan förbättra kvaliteten på HR-funktionerna. Till exempel kan HR-tech lösningar hjälpa till att screna kandidater för en öppen position, administrera förmåner och lön, eller hantera anställningspapper på ett snabbare och mer effektivt sätt än vad som är möjligt manuellt.

HR-tech används alltmer av organisationer i alla storlekar och branscher, eftersom teknologi fortsätter att förändra hur vi arbetar och kommunicerar. Det kan också bidra till att öka transparensen och förbättra kommunikationen mellan HR-team och anställda, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och produktiv arbetsmiljö.

Här är en lista över några HR-tech företag som är verksamma globalt inom olika områden inom HR:

Workday – Ett molnbaserat HR-system som erbjuder funktionalitet för personaladministration, rekrytering, prestation, ersättning och mer.

Zenefits – En plattform som integrerar HR, förmåner och företagshälsa för små och medelstora företag.

Cornerstone OnDemand – Ett molnbaserat HR-system som erbjuder funktionalitet för rekrytering, lärande och utveckling, prestation och mer.

SAP SuccessFactors – Ett molnbaserat HR-system som erbjuder funktionalitet för personaladministration, rekrytering, prestation, ersättning och mer.

ADP – Ett företag som erbjuder löneprocessning, HR-lösningar, skatte- och efterlevnadsstöd samt mer.

BambooHR – En molnbaserad plattform för HR som erbjuder funktionalitet för personaladministration, rekrytering, prestation, ersättning och mer.

Greenhouse – En plattform för rekrytering och anställning som innehåller verktyg för att hantera kandidater, schemalägga intervjuer, ta emot feedback och mer.

PeopleDoc – En molnbaserad plattform som erbjuder funktionalitet för personaladministration, dokumenthantering och compliance.

Namely – En molnbaserad HR-plattform som erbjuder funktionalitet för personaladministration, löner, förmåner och mer.

Gusto – Ett HR- och löneprocesseringsföretag som erbjuder löneprocessering, HR-lösningar och förmåner.

Om Passioneffect

Vi är den nya generationens kunskapshub för dig som har blicken i vindrutan och vill utveckla dig själv och människorna i din organisation för att attrahera, leda, behålla och utveckla talangerna.

Med kunskap i fokus vill vi bidra till att stärka dig som har rollen chef, ledare eller hr genom att ständigt hålla dig uppdaterad med de viktiga frågorna.

Kontakta oss gärna om du vill dela med dig av tips eller kunskap till andra: hello@passioneffect.se