Onboarding

Onboarding är en process som syftar till att hjälpa en ny medarbetare att anpassa sig till sin nya roll och arbetsplats. Det är en viktig process för att säkerställa att medarbetaren integreras effektivt i organisationen och känner sig välkommen och väl förberedd på att utföra sina arbetsuppgifter.

En väl genomförd onboarding-process kan omfatta en rad olika aktiviteter, inklusive introduktion till företagets kultur och värderingar, information om arbetsuppgifter och förväntningar, utbildning om företagspolicyer och procedurer, och tillhandahållande av resurser som behövs för att utföra jobbet. Onboarding-processen kan också involvera en introduktion till kollegor och ledare, och hjälp med att etablera arbetsrelationer och nätverk.


Syftet med onboarding är att hjälpa medarbetaren att snabbt anpassa sig till den nya arbetsplatsen och utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Det kan också hjälpa till att öka medarbetarens motivation och engagemang, minska personalomsättningen, och skapa en positiv arbetsmiljö för alla anställda.

Här är några av fördelarna med en bra onboarding-process för en ny medarbetare:

  1. Ökad produktivitet: Genom att ge en ny medarbetare en tydlig förståelse för företagets mål, processer och förväntningar kan onboarding-processen hjälpa till att minska inlärningskurvan och öka produktiviteten för medarbetaren snabbt.
  2. Förbättrad arbetsprestation: En grundlig onboarding-process kan också hjälpa till att skapa en positiv inställning hos medarbetaren och öka motivationen för att utföra uppgifterna på bästa möjliga sätt.
  3. Ökad medarbetarretention: En bra onboarding-process kan hjälpa till att skapa en positiv och välkomnande arbetsmiljö för en ny medarbetare, vilket kan öka sannolikheten för att medarbetaren stannar kvar i organisationen på längre sikt.
  4. Snabbare integration: Genom att tillhandahålla information och resurser på ett strukturerat sätt kan en onboarding-process också hjälpa till att snabbare integrera en ny medarbetare i arbetsmiljön och minska risken för missförstånd och kommunikationsproblem.
  5. Positivt företagsvarumärke: En väl genomförd onboarding-process kan också ge organisationen ett positivt företagsvarumärke, vilket kan hjälpa till att attrahera och behålla kvalificerade kandidater och förbättra organisationens rykte som en attraktiv arbetsgivare.

Om Passioneffect

Vi är den nya generationens kunskapshub för dig som har blicken i vindrutan och vill utveckla dig själv och människorna i din organisation för att attrahera, leda, behålla och utveckla talangerna.

Med kunskap i fokus vill vi bidra till att stärka dig som har rollen chef, ledare eller hr genom att ständigt hålla dig uppdaterad med de viktiga frågorna.

Kontakta oss gärna om du vill dela med dig av tips eller kunskap till andra: hello@passioneffect.se