Friskvård

Friskvård handlar om att främja hälsa och välbefinnande hos medarbetarna i ett företag. Det kan handla om allt från fysisk träning och ergonomiska arbetsplatser till psykisk hälsa och stresshantering. Målet är att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig friska och starka.

Genom att främja en hälsosam livsstil och en god arbetsmiljö kan företag öka frisknärvaron hos sina medarbetare, vilket kan leda till ökad produktivitet och lönsamhet.


Lite mer att läsa om friskvård

Företag kan erbjuda olika friskvårdsaktiviteter och hälsofrämjande insatser för att främja frisknärvaron. Det kan vara allt från subventionerade gymkort och friskvårdstimmar till hälsokontroller och ergonomiska anpassningar av arbetsplatserna. Viktigt är också att skapa en kultur där medarbetarnas hälsa och välbefinnande prioriteras och där det är accepterat att ta pauser och vila när det behövs.


Om Passioneffect

Vi är den nya generationens kunskapshub för dig som har blicken i vindrutan och vill utveckla dig själv och människorna i din organisation för att attrahera, leda, behålla och utveckla talangerna.

Med kunskap i fokus vill vi bidra till att stärka dig som har rollen chef, ledare eller hr genom att ständigt hålla dig uppdaterad med de viktiga frågorna.

Kontakta oss gärna om du vill dela med dig av tips eller kunskap till andra: hello@passioneffect.se