Syfte och Mission

Syftet i ett företag är dess övergripande anledning till varför det existerar och vad det försöker uppnå. Missionen definierar företagets mål och syfte på ett mer detaljerat sätt genom att beskriva vad företaget vill åstadkomma, vilka kunder det vill betjäna och hur det vill uppnå sina mål. Både syftet och missionen är viktiga för att styra företagets strategier och beslut.


Genom att definiera företagets syfte och mission kan man förvänta sig flera positiva resultat, till exempel:

  1. Klar riktning: Företagets syfte och mission ger en klar riktning för företaget och dess anställda, vilket hjälper till att fokusera resurserna och energin på att uppnå företagets mål.
  2. Ökad motivation: När anställda känner att deras arbete har ett högre syfte och bidrar till företagets mission, blir de oftast mer motiverade och engagerade.
  3. Starkare varumärke: Ett väldefinierat syfte och mission kan bidra till att skapa ett starkt varumärke som är känd för att ha en tydlig och meningsfull vision.
  4. Bättre beslut: Företagets syfte och mission kan fungera som en vägledning för beslutsfattare och hjälpa dem att fatta beslut som är i linje med företagets övergripande mål.
  5. Förbättrad kommunikation: Ett tydligt syfte och mission kan bidra till att förbättra kommunikationen inom företaget och med externa parter, eftersom det ger en gemensam grund att utgå ifrån.

Om Passioneffect

Vi är den nya generationens kunskapshub för dig som har blicken i vindrutan och vill utveckla dig själv och människorna i din organisation för att attrahera, leda, behålla och utveckla talangerna.

Med kunskap i fokus vill vi bidra till att stärka dig som har rollen chef, ledare eller hr genom att ständigt hålla dig uppdaterad med de viktiga frågorna.

Kontakta oss gärna om du vill dela med dig av tips eller kunskap till andra: hello@passioneffect.se