Offboarding

En välplanerad offboarding-process kan vara avgörande för att behålla en god relation med den avslutande medarbetaren. Det kan också ge organisationen möjligheter att få feedback från medarbetaren om deras tid på företaget och identifiera eventuella förbättringsområden.

Under offboarding-processen är det viktigt att hantera medarbetarens förmåner på ett korrekt sätt, inklusive att ge information om hälsoplaner, pensionsplaner och andra förmåner. Det kan också vara en bra idé att erbjuda hjälp med att hitta nya karriärmöjligheter för den avslutande medarbetaren genom att dela jobbannonser eller introducera dem till andra nätverk.

En annan viktig aspekt av offboarding-processen är att säkerställa att alla företagsrelaterade tillgångar, inklusive datorer, telefoner och andra enheter, returneras och att all företagsinformation raderas från dessa enheter. Det är också viktigt att avaktivera medarbetarens företagsrelaterade konton och se till att de inte längre har åtkomst till företagets data eller system.

En smidig och professionell offboarding-process kan ha positiva effekter för organisationen, inklusive att främja en god arbetsmiljö och en positiv företagskultur. Det kan också bidra till att behålla befintliga medarbetare genom att visa att organisationen bryr sig om och tar hand om sina anställda.


4 viktiga punkter att ta hänsyn till vid offboarding:
  1. Överförande av arbete och ansvar – Se till att allt arbete och ansvar som tillhör den anställda överförs på ett ordentligt sätt till andra medarbetare. Detta är viktigt för att undvika att något faller mellan stolarna och att inga kritiska projekt eller uppgifter påverkas av att medarbetaren lämnar företaget.
  2. Hantera förmåner och tillgångar – Se till att alla förmåner som den anställde har rätt till, såsom lön och förmånsprogram, hanteras på ett korrekt sätt. Det är också viktigt att ta hand om eventuella företagsrelaterade tillgångar, såsom IT-utrustning, till exempel datorer, telefoner och tillhörande lösenord. Cybersäkerhet bör beaktas vid hantering av sådana tillgångar, t.ex. genom att säkerställa att all information har raderats från enheter som återlämnas.
  3. Feedback till chefen – Ge feedback till chefen om varför medarbetaren lämnar företaget och vad som eventuellt kan förbättras för framtida anställda. Detta kan hjälpa organisationen att identifiera eventuella problemområden och förbättra arbetsplatsens kultur och arbetsmiljö.
  4. Säkerställa cybersäkerhet – Se till att all information och data som tillhör företaget och/eller dess kunder skyddas under offboarding-processen. Detta inkluderar att säkerställa att all data raderas från anställdas enheter och att åtkomst till system och nätverk är säkert begränsat. Det är också viktigt att påminna medarbetaren om att inte ta med sig några konfidentiella eller skyddade uppgifter när de lämnar företaget.
  5. Avslut på ett positivt sätt – En viktig del av offboardingprocessen är att avsluta på ett positivt sätt för alla inblandade. Detta inkluderar att tacka den anställde för deras tid och insatser, önska dem lycka till i framtida karriärval och ha intentionen att behålla kontakten för framtida nätverksmöjligheter. En positiv avslutning kan bidra till att upprätthålla organisationens rykte och visa att organisationen bryr sig om sina medarbetare, vilket kan bidra till att bevara goda relationer med både nuvarande och tidigare anställda.
  6. Upprätthålla kontinuitet – Under offboarding-processen är det viktigt att se till att inga viktiga projekt eller arbetsuppgifter blir liggande utan uppföljning. För att upprätthålla kontinuitet är det viktigt att överväga vilka arbetsuppgifter som ska överföras till andra medarbetare eller till en ersättare. Detta innebär att se till att nödvändig information och dokumentation är tillgänglig för att underlätta en smidig övergång för den som tar över arbetsuppgifterna. Genom att säkerställa kontinuitet kan organisationen fortsätta att driva projekt och uppgifter utan avbrott och minimera eventuella negativa effekter på affärsverksamheten.

Om Passioneffect

Vi är den nya generationens kunskapshub för dig som har blicken i vindrutan och vill utveckla dig själv och människorna i din organisation för att attrahera, leda, behålla och utveckla talangerna.

Med kunskap i fokus vill vi bidra till att stärka dig som har rollen chef, ledare eller hr genom att ständigt hålla dig uppdaterad med de viktiga frågorna.

Kontakta oss gärna om du vill dela med dig av tips eller kunskap till andra: hello@passioneffect.se