Hållbarhet

Hållbarhet innebär att företag tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer i deras beslut och verksamhet, för att minska deras negativa påverkan på samhället och planeten. Det är viktigt för att uppfylla kundernas och intressenternas krav på miljövänliga och socialt ansvarstagande produkter och tjänster. Från ett medarbetarperspektiv kan hållbarhet innebära att arbeta i en hälsosam och säker arbetsmiljö samt att arbetsgivaren tar hänsyn till sociala faktorer som jämställdhet och mångfald. Att arbeta för en hållbar arbetsplats där medarbetarnas välmående är en viktig del kan också bidra till att öka medarbetarnas motivation och engagemang i sin roll.


Så här kan du komma igång med företagets hållbarhetsarbete

För att komma igång med hållbarhetsarbetet kan man börja med att utvärdera företagets nuvarande verksamhet och identifiera områden där det finns potential att förbättra miljöpåverkan och socialt ansvarstagande. Därefter kan man sätta upp mål och strategier för att uppnå dessa förbättringar och involvera medarbetarna i arbetet. Det kan också vara användbart att utbilda medarbetare i hållbarhetsfrågor och uppmuntra dem att komma med förslag till förbättringar och initiativ. Företag kan också överväga att certifiera sig för olika miljö- och hållbarhetsstandarder, vilket kan hjälpa till att stärka företagets rykte och trovärdighet inom hållbarhetsområdet.


Om Passioneffect

Vi är den nya generationens kunskapshub för dig som har blicken i vindrutan och vill utveckla dig själv och människorna i din organisation för att attrahera, leda, behålla och utveckla talangerna.

Med kunskap i fokus vill vi bidra till att stärka dig som har rollen chef, ledare eller hr genom att ständigt hålla dig uppdaterad med de viktiga frågorna.

Kontakta oss gärna om du vill dela med dig av tips eller kunskap till andra: hello@passioneffect.se