A

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se
kansli@akademssr.se
08-6174400

Akavia

www.akavia.se
info@akavia.se
010-3037500

B

BARO Bussarbetarnas Riksorganisation

www.baro.nu
kontakt@baro.nu
08-40815122

Brandmännens Riksförbund

www.brandfacket.se
kansli@brandfacket.se
08-7223480

Byggnads

www.byggnads.se
forbundet@byggnads.se
010-6011001

C

Civilekonomerna

Civilingenjörsförbundet

D

DIK-förbundet

www.dik.se
kansli@dik.se
08-48004000

E

Elektrikerna – Elektrikerförbundet

www.sef.se
postbox.fk@sef.se
010-4340500

F

Fackförbundet ST

Fackförbundet Scen & Film

www.scenochfilm.se
info@scenochfilm.se
08-4411300

Farmaciförbundet

Fartygsbefälsföreningen

Fastighetsanställdas förbund

www.fastighets.se
forbundskontoret@fastighets.se
08-6961150

Finansförbundet

www.finansforbundet.se
info@finansforbundet.se
08-6140300

Forena

www.forena.se
info@forena.se
08-7911700

FTF – Facket för försäkring och finans

Fysioterapeuterna

www.fysioterapeuterna.se
kansli@fysioterapeuterna.se
08-56706100

Förbundet folkhögskollärarna

Försvarsförbundet

www.forsvarsforbundet.se
info@forsvarsforbundet.se
08-4024000

G

Grafiska fackförbundet
GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch

www.gsfacket.se
kontakt@gsfacket.se
010-4708300

H

Handels

www.handels.se
medlem@handels.se
0771-666444

Hotell- och restaurangfacket

www.hrf.net
medlem@hrf.net
0771-575859

I

IF Metall

www.ifmetall.se
postbox.fk@ifmetall.se
08-7868000

Industrifacket

Ingenjörsförbundet

J

Journalistförbundet

www.sjf.se
kansliet@sjf.se
08-6137500

K

Kommunal

www.kommunal.se
direkt@kommunal.se
010-4427000

Kyrkans Akademikerförbund

www.kyrka.se
kansli@kyrka.se
08-4418560

L

Ledarna

www.ledarna.se
ledarna@ledarna.se
0200-871111

Livsmedelsarbetareförbundet – Livs

www.livs.se
info@livs.se
08-7962900

M

Musikerförbundet

www.musikerforbundet.se
info@musikerforbundet.se
08-58706000

Målarna- Målareförbundet

www.malarna.nu
post@malarna.nu
010-4586400

N

Naturvetareförbundet

Naturvetarna

www.naturvetarna.se
info@naturvetarna.se
08-4662480

O

Officersförbundet

www.officersforbundet.se
kansliet@officersforbundet.se
08-4408330

P

Pappersindustriarbetareförbundet – Pappers

www.pappers.se
info@pappers.se
08-7966110

Polisförbundet

www.polisforbundet.se
polisforbundet@polisforbundet.se
08-6769700

Psykologförbundet

R

Reservofficerarna

www.reservofficerarna.se
kansli@reservofficerarna.se
070-3832220

S

Scen & Film

SEKO

www.seko.se
sekodirekt@seko.se
0770-457900

Sjukgymnastförbundet – LSR

Sjöbefälsföreningen SBF

www.sjobefalsforeningen.se
sbf@sjobefal.se
08-51835600

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet – SLF

Skogs- och Träfacket

SKTF – Sveriges kommunaltjänstemannaförbund

SRAT

www.srat.se
kansli@srat.se
08-4424460

ST

www.st.org
stdirekt@st.org
0771-555444

Svensk Lokförarförening (SLFF)

Svenska Hamnarbetarförbundet

www.hamn.nu
admin@hamn.nu
08-6673250

Svenska Transportarbetareförbundet – Transport

www.transport.se
transport@transport.se
010-4803000

Sveriges Arbetsterapeuter

www.arbetsterapeuterna.se
kansli@arbetsterapeuterna.se
08-50748800

Sveriges arkitekter – SAR

www.arkitekt.se
kansli@arkitekt.se
08-50557700

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se
medlem@sverigesfarmaceuter.se
08-50799900

Sveriges Farmacevtförbund

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se
info@sverigesingenjorer.se
08-6138000

Sveriges Läkarförbund – SLF

www.slf.se
medlem@slf.se
08-7903570

Sveriges Lärare

www.sverigeslarare.se
077-5150500

Sveriges Psykologförbund

www.psykologforbundet.se
post@psykologforbundet.se
08-56706430
Sveriges Skolledare

Sveriges skolledarförbund – Skolledarna

www.skolledarna.se
info@skolledarna.se
08-56706220

Sveriges Veterinärförbund – SVF

www.svf.se
kansli@svf.se
08-54555820

Sveriges universitetslärare och forskare

www.sulf.se
kansli@sulf.se
08-50583600

SYMF

www.symf.se
symf@symf.se
08-6930330

Säljarnas

www.saljarnas.se
info@saljarnas.se
08-6170200

T

Tandläkarförbundet – Sveriges tandläkarförbund

www.tandlakarforbundet.se
kansli@tandlakarforbundet.se
08-6661500

Tjänstetandläkarna

www.tjanstetandlakarna.se
kansliet@tjanstetandlakarna.se
08-54515980

Tjänstemannaförbundet

Trafik och järnväg TJ

Tull-Kust

www.tullkust.se
info@tullkust.se
08-4050540

U

Unionen

www.unionen.se
kontakt@unionen.se
0770-870870

Universitetslärarförbundet SULF

V

Vision

www.vision.se
visiondirekt@vision.se
0771-440000

Vårdförbundet

www.vardforbundet.se
info@vardforbundet.se
0771-420420

Y

Yrkesmusikerförbundet SYMF