Information om Eventeffect Nordic AB behandling av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) av den ny dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen gäller som lag i samtliga EU:s medlemsländer och innehåller 99 artiklar. Förordningen omfattar samtliga organisationer som på något sätt behandlar personuppgifter. Syftet är att säkerställa den personliga integriteten hos alla medborgare inom Europeiska Unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Eventeffect Nordic AB, med organisationsnummer 559055-2989, bedriver verksamhet inom medieområdet. Företagets hemsidor, nyhetsbrev och aktiviteter kopplade till de olika varumärkenas konferenser och utbildningar omfattas av GDPR. Huvudvarumärkena idag är Saleseffect.se

Eventeffect Nordic AB hanterar kundregister kopplade till prenumerationer, nyhetsbrev, utbildningar och konferenser. Registren innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefon, leverans- och betalningar- och inköpsuppgifter. Företagets adresser är enbart kopplad till B2B-aktiviteter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att det ska vara lagligt att behandla personuppgifter så måste det finnas stöd för detta i förordningen, så kallad rättslig grund och att man har ett ”specifikt och tydligt” syfte. Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt slutligen intresseavvägning. Det räcker att en av dessa rättsliga grunder gäller.
Eventeffect Nordic AB stöder sig, i egenskap av ett vara mediaföretag som producerar relevant journalistiskt material som är viktigt för målgrupperna, på intresseavvägning som rättslig grund. Vid insamling eller första användning av uppgifter informeras den registrerade.

Insamlade uppgifter används till följande:

  • Nyhetsbrev Din e-postadress kan användas för att kommunicera våra tjänster gentemot dig. Till exempel, nyhetsmaterial, uppdateringar gällande våra tjänster, marknadsföringsmaterial för oss och våra samarbetspartners samt inbjudningar till våra och partners evenemang. Om du inte längre önskar få sådan information kan du följa länken för avregistrering som återfinns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss.
  • Evenemang Ditt namn, e-post, företag, titel, telefonnummer, faktureringsuppgifter, betaluppgifter samt angiven fritext samlas in antingen från dig eller någon som anmäler dig till ett evenemang. Personuppgifterna används för att sammanställa deltagarlistor, betalningsverifikationer och skapandet av fakturor.

Den registrerades rättigheter

De individer som har personuppgifter som behandlas hos Eventeffect Nordic AB har ett antal konkreta rättigheter enligt förordningen:

  • Rätt till information om behandlingen av sina personuppgifter. Information om behandlingen ska lämnas ut på begäran.
  • Rätt till rättelse om uppgifter visar sig felaktiga.
  • Rätt att kräva radering.
  • Rätt att begära registerutdrag om sina kontaktuppgifter.

För mer information eller för att få hjälp med registerutdrag eller liknande mejla till redaktion@eventeffect.se.

Information om användning av cookies

Eventeffect Nordic AB använder så kallade cookies på sina sajter. Det är består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookies lagras i användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.
Cookies används bland annat för att kunna mäta antalet sidvisningar och antalet besökare för våra interna statistiksystem, åt våra leverantörer och annonsörer.

Vår tracking via Facebooks pixel. executiveeffect har implementerat Facebooks pixel på vår hemsida. Det möjliggör för oss att rikta Facebook-annonser mot Facebooks användare, baserat på hur de har surfat på vår sajt. Det sker dock helt anonymt, och vi på saleseffect.se hanterar ingen information om vad personer gör på Facebook.

Uppsägning cookies

Den som inte accepterar användandet av cookies kan stänga av funktionen via sin webbläsararens säkerhetsinställningar. Det är lätt att blockera cookies och ta bort redan lagade. Men det kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av aktuell webbplats.

För frågor kring cookies mejla till redaktion@eventeffect.se.